Команда Бобруйского ПАСО-7 заняла 1-е место в областном чемпионате МЧС по служебному многоборью.

иcтoчник: bobruiskarena.by

Каманда Бабруйскага ПАСА-7 заняла 1-е месца ў абласным чэмпіянаце МНС па службовым мнагаборстве

В Могилёве 15 марта прошёл областной чемпионат МЧС по служебному многоборью.

Как сообщили в МЧС, мужчины и женщины состязались в трёх возрастных категориях в дисциплинах: стрельба из ПМ, плавание 100 м вольным стилем, бег 1500м.

Среди мужчин в возрастной категории до 30 лет 1-е место занял Аверьянов Артём (Могилёвский ГОЧС), 2-е место Баронник Глеб (Могилёвский ГОЧС), 3-е место Коледа Михаил (ПАСО-7 Бобруйского ГРОЧС). Среди мужчин в возрастной категории 30-40 лет 1-е место занял Андрев Руслан (ПАСО-7 Бобруйского ГРОЧС), 2-е место Туля Михаил (УМЧС), 3-е место Коледа Иван (Бобруйский ГРОЧС). Среди мужчин в возрастной категории старше 40 лет 1-е место занял Коновальчик Игорь (ПАСО-7 Бобруйского ГРОЧС), 2-е место Макаров Руслан (Шкловский РОЧС), 3-место Селезнёв Александр (Климовичский РОЧС).

Среди девушек 1-е место заняла Букинич Александра (Могилёвский ГОЧС), 2-е место Каминская Ольга (ПАСО-6 Могилёвского ГОЧС), 3-е место Васильченко Ольга (ПАСО-7 Бобруйского ГРОЧС).

По итогам соревнований в общекомандном зачёте 1-е место заняла команда ПАСО-7 Бобруйского ГРОЧС, 2-е место Могилёвский ГОЧС, 3-е место завоевал ПАСО-6 Могилёвского ГОЧС.

У Магілёве 15 сакавіка прайшоў абласны чэмпіянат МНС па службовым мнагаборстве.

Як паведамілі ў МНС, мужчыны і жанчыны спаборнічалі ў трох узроставых катэгорыях у дысцыплінах: стральба з ПМ, плаванне 100 м вольным стылем, бег 1500м.

Сярод мужчын ва ўзроставай катэгорыі да 30 гадоў 1-е месца заняў Авяр´янаў Арцём (Магілёўскі ГАНС), 2-е месца Бароннік Глеб (Магілёўскі ГАНС), 3-е месца Каляда Міхаіл (ПАСА-7 Бабруйскага ГРАНС). Сярод мужчын ва ўзроставай катэгорыі 30-40 гадоў 1-е месца заняў Андрэў Руслан (ПАСА-7 Бабруйскага ГРАНС), 2-е месца Туля Міхаіл (УМНС), 3-е месца Каляда Іван (Бабруйскі ГРАНС). Сярод мужчын ва ўзроставай катэгорыі старэйшыя за 40 гадоў 1-е месца заняў Канавальчык Ігар (ПАСА-7 Бабруйскага ГРАНС), 2-е месца Макараў Руслан (Шклоўскі РАНС), 3-е месца Селязнёў Аляксандр (Клімавіцкі РАНС).

Сярод дзяўчат 1-е месца заняла Букініч Аляксандра (Магілёўскі ГАНС), 2-е месца Камінская Вольга (ПАСА-6 Магілёўскага ГАНС), 3-е месца Васільчанка Вольга (ПАСА-7 Бабруйскага ГРАНС).

Па выніках спаборніцтваў у агульнакамандным заліку 1-е месца заняла каманда ПАСА-7 Бабруйскага ГРАНС, 2-е месца Магілёўскі ГАНС, 3-е месца заваяваў ПАСА-6 Магілёўскага ГАНС.