КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ! КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ!

иcтoчник: elisavetinskiprihod.by

С Праздником Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа!!!

Тропарь.

Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди, Тро́йческое яви́ся поклоне́ние: Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́, возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я, и Дух в ви́де голуби́не, изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние. Явле́йся Христе́ Бо́же, и мир просвеще́й, слава Тебе.

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ! КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ! КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ!